Indywidualne ubezpieczenia na życie

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Jedno z podstawowych zabezpieczeń zdrowia i życia. Dla wielu niezbędny element domowego pakietu bezpieczeństwa dla innych zbędny wydatek nie dający gwarancji zwrotu poniesionych kosztów. Czym są te ubezpieczenia?

Indywidualne ubezpieczenia na życie to przede wszystkim długoterminowe polisy chroniące i zabezpieczające najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Mogą jednak przyjąć także inne właściwości. Taka polisa może zapewnić świadczenie w przypadku trwałej bądź częściowej niezdolności do pracy, zabezpieczyć finansowo na wypadek ciężkiej choroby czy wreszcie być polisą z funduszem, który przyda się np. jako dodatek do emerytury.

Jak wszystkie inne produkty ubezpieczeniowe, indywidualne ubezpieczenia na życie wiążą się nierozłącznie z koniecznością opłacania składki. Jej wysokość zależna jest od wielu czynników. Ubezpieczyciel składkę wyniku poprzez badanie ryzyka. I tak osoba młodsza może liczyć na ofertę korzystniejszą cenowo niż osoba starsza. Człowiek zdrowy zapłaci mnie niż ten, który przebył ciężką chorobę. Jednak to nie jedyny warunek – większa składka czeka tych, którzy w rodzinie borykają się np. z chorobami genetycznymi i dziedziczonymi. Niegdyś o wysokości decydowała także płeć. Obecnie nie ma ona tak istotnego znaczenia.

Jeśli są indywidualne ubezpieczenia na życie, to czy są jakieś inne? Oczywiście, np. grupowe. Te ostatnie najczęściej oferują towarzystwa ubezpieczeniowe zakładom pracy, gdzie poprzez podpisanie umowy z większą liczbą współpracowników można liczyć na ulgi.