Co naprawdę daje ubezpieczenie na życie?

Indywidualna polisa na życie

Ubezpieczać się czy nie? Wydane na darmo własne pieniądze czy istotna inwestycja warta uwzględnienia w życiowym budżecie? No właśnie, często pochopnie rezygnujemy z ubezpieczeń uważając to za oszczędność. Takie rozwiązanie jest jednak błędne.

Trudno choćby dopuścić do siebie myśl, że możemy nagle zginąć w przypadku czy zwyczajnie ciężko zachorować. To wydarzenia, których nie dopuszcza do siebie większość osób – tak długo, aż nie dosięgnie to ich kręgu najbliższych. Konsekwencje braku ubezpieczenia na życie stoją się jednak niezwykle uciążliwe dla wielu rodzin w przypadku śmierci. Najczarniejszy scenariusz to odejście członka rodziny, który był jej głównym żywicielem. Nagle rodzina zostaje bez środków do działania i trudno jest taką sytuacje odmienić w ciągu kilku dni. Częstokroć takie sprawy rujnują finanse domowe. Podobnie w przypadku zaciągniętych kredytów. Zdarzają się i takie przypadki, gdy o zobowiązaniach finansowych członków rodziny dowiadujemy się dopiero po ich śmierci. To w przypadku braku zabezpieczenia, przyjdzie nam ponieść koszty z powodu decyzji podjętych przez inne osoby. W związku z tym ubezpieczenie przestaje jawić się jako kolejny rachunek do opłacenia, a właśnie zabezpieczenie od losowych sytuacji. Zazwyczaj koszt takich ubezpieczeń nie jest zbyt wysoki w porównaniu do tego co ono gwarantuje. Wystarczy tylko dodać, że większość obywateli państw zachodnich ubezpieczenia na życie traktuje jako jedyną z podstawowych inwestycji w życiu.